Preskušanje in kontrola

Kontrolni organ

 • Domov
 • Meritve in kontrola
 • Preskušanje in kontrola

 

Meritve-4-SLO
Kontrolni organ RACI izvaja kontrole, ki jih nudi le malo drugih kontrolnih organov:

 • kontrolo avtomatskih merilnih sistemov (QAL2 in AST po standardu SIST EN 14181),
 • kontrolo prenosnih merilnikov emisije,
 • kontrolo osebnih prenosnih detektorjev,
 • kontrolo naprav za pripravo plinskih mešanic.

RACI d.o.o. je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije K-085  na področju kontrole (SIST EN ISO/IEC 17020, tip C).

RACI d.o.o. ima pooblastilo št. 35435-26/2020-2 Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo za izvajanje kalibracije in rednega letnega testiranja delovanja merilne opreme za trajne meritve emisije snovi v zrak ter pooblastilo Ministrastva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske št. UP/I-351-02/19-08/08 za kontrolo avtomatskih merilnih sistemov za emisijo (provjera ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujićih tvari u zrak iz nepokretnih izvora).

Priloga k Akreditacijski listini Kontrolnega organa RACI

Akreditirane storitve Kontrolnega organa RACI

Pogoji poslovanja

Izjava vodstva o kakovosti


 

Kontrola avtomatskih merilnih sistemov

Kontrola avtomatskih merilnih sistemov je nadgradnja izvajanja meritev in obsega kontrole po zahtevah SIST EN 14181. Kontrola avtomatskih merilnih sistemov lahko vključuje:

 • kontrolo merilnega odseka,
 • preskus funkcionalnosti sistema,
 • kalibracijo avtomatskega merilnega sistema s primerjalnimi meritvami s standardnimi referenčnimi metodami,
 • kontrolo veljavnosti kalibracijske funkcije.

 

Kontrola-1

 

Štiri ravni zagotavljanja kakovosti, kot jih zahteva SIST EN 14181, sledijo logičnemu zaporedju dokazovanja primernosti AMS, njegove ustrezne vgradnje, spuščanja v pogon in kalibracije, ki jim sledijo postopki zagotavljanja trajnega in ustreznega delovanja.

 

Kontrola-2
Kontrola prenosnih merilnikov emisije

Prenosni merilniki emisije se uporabljajo za meritve emisije in meritve v procesih. Kontrola prenosnih merilnikov plinov obsega poenostavljen preskus funkcionalnosti merilnika in na zahtevo naročnika tudi naravnavanje merilnika. Z njenim izvajanjem zagotavljamo kakovost in sledljivost meritev s prenosnimi merilniki.

 

Kontrola-3
Kontrola osebnih prenosnih detektorjev

Osebni prenosni detektorji so eden pomembnih dejavnikov varnosti in zdravja pri delu na območjih, kjer lahko pride do pojava škodljivih (strupenih, eksplozivnih ali oksidativnih) plinov. Kontrola osebnih prenosnih detektorjev obsega poenostavljen preskus funkcionalnosti detektorja in delovanje alarmov. Z njenim izvajanjem zagotavljamo varnost uporabnikov.

 

Kontrola-4
Kontrola mešalnikov plinov

Mešalniki plinov (naprave za pripravo plinskih mešanic) se uporabljajo pri validacijah metod in pri kontrolah analizatorjev plinov. Kontrola mešalnikov plinov vključuje kontrolo linearnosti in/ali kontrolo ponovljivosti (ugotavljanje skladnosti s specifikacijo proizvajalca). Z njenim izvajanjem zagotavljamo verodostojnost izvedenih validacij ali kontrol analizatorjev plinov.


Zadnje novice

Več novic

Spletna stran za boljše delovanje uporablja t.i. piškotke (več o tem). Ali se strinjate z namestitvijo piškotkov v vaš brskalnik?    

Strinjam se