Preskušanje in kontrola

Merilni laboratorij

 • Domov
 • Meritve in kontrola
 • Preskušanje in kontrola

Večina metod, ki jih uporabljamo v Merilnem laboratoriju RACI, so standardne referenčne metode. Te metode so po evropskih direktivah in slovenski zakonodaji prva izbira za meritve, ki jih izvajamo. V Merilnem laboratoriju RACI nudimo:

 • prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja;
 • občasne meritve plinov v procesih, emisije in v okolju;
 • primerjalne meritve za kontrolo avtomatskih merilnih sistemov (QAL2 in AST po standardu SIST EN 14181).

S svojimi poslovnimi partnerji lahko zagotovimo tudi meritve parametrov, ki jih sami ne izvajamo. Pri tem uspešno sodelujemo z laboratoriji Elektroinštitut Milan Vidmar, Ekonerg (Zagreb), Ekoteh, Eurofins Erico Slovenija, Institut "Jožef Stefan" (Odsek za znanosti o okolju, Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo), Rudarski institut (Beograd), SUI Synlab (Linz), NLZOH (Maribor, Inštitut za varstvo okolja), IVD Maribor in drugimi.

 

Fotografija0145
IMG_20200820_144410_30783_330
IMG_5997

ML-RACI

RACI d.o.o. je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-076 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025), za katerega je SA podpisala EA MLA sporazuma.

RACI d.o.o.  ima pooblastilo št. 35435-25/2020-2 Ministrstva za okolje in prostor za izvajanje emisijskega obratovalnega monitoringa ter pooblastilo Ministrstva za zaščito okolja in energetiko Hrvaške št. UP/I-351-02/19-08/07 za izvajanje občasnih meritev emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (praćenje emisija ončišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora).

Priloga k Akreditacijski listini Merilnega laboratorija RACI

Akreditirani parametri Merilnega laboratorija RACI

Pogoji poslovanja


Avtomatske merilne metode

Podjetje RACI d.o.o. ima dolgoletne izkušnje na področju meritev emisije snovi v zrak in plinov v procesih. Naša blagovna znamka zagotavlja kompetentnost ter visoko kakovost, to je zanesljivost, primerljivost in sledljivost meritev.

 

Meritve-5-novo
set
 

Za izvajanje avtomatskih (kontinuirnih) meritev uporabljamo analizatorje in merilnike priznanih proizvajalcev, kot so Siemens (NDIR, paramagnetni, elektrokemični, TCD analizatorji), Gasmet (FTIR analizatorji), SK Elektronik (prej M&A, FID analizator), Bühler (paramagnetni analizatorji) in Paul Gothe (meritve tlaka, temperature, hitrosti, pretoka). Uporabnikom nudimo celovito in kompetentno storitev:

 • meritve anorganskih spojin (SO2, CO, NO, NO2, NOX, N2O, O2, CO2, HCl, HF, NH3, H2)
 • meritve organskih spojin (TOC, NMTOC, formaldehid, metan, etan, eten, propan, heksan),
 • meritve drugih parametrov (tlak, temperatura, hitrost, pretok, vlaga).

FTIR analizatorja proizvajalca Gasmet (DX4000 za meritev emisije in plinov v procesih ter GT5000 Terra za meritev plinov v okolici in v delovnem okolju) omogočata meritev do 50 komponent hkrati, poleg tega pa nam omogočata spreminjanje nabora komponent in dodajanje novih komponent glede na potrebe naročnika.

Meritve-8

 

Ročne merilne metode

Podjetje RACI d.o.o. ima dolgoletne izkušnje na področju meritev emisije snovi v zrak in plinov v procesih. Naša blagovna znamka zagotavlja kompetentnost ter visoko kakovost, to je zanesljivost, primerljivost in sledljivost meritev.

Za meritve z ročnimi merilnimi metodami uporabljamo pretežno opremo za vzorčenje proizvajalca Paul Gothe, ki je zasnovana modularno in omogoča enostavno prilagajanje stanju na terenu. Za meritve sestave odlagališčnega plina uporabljamo namenske analizatorje QED (prej Geotechnical Instruments, IR in elektrokemični analizatorji) in Gas Data (IR in elektrokemični analizatorji). Merilni laboratorij RACI ne vključuje analitskega laboratorija, zato za izvajanje analiz sodelujemo z zunanjimi akreditiranimi laboratoriji (Eurofins Erico Slovenija, Institut "Jožef Stefan" (Odsek za znanosti o okolju, Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo), Rudarski institut (Beograd), SUI Synlab (Linz), NLZOH (Maribor, Inštitut za varstvo okolja, Celje).

 

FILE00005
13
Fotografija-0041-2

 

Uporabnikom nudimo celovito in kompetentno storitev:

 • meritve delcev (skupni prah, PM10, PM2,5),
 • anorganskih spojin (SO2, HCl, HF, NH3),
 • občasne meritve organskih spojin (formaldehid),
 • občasne meritve sestave odlagališčnega plina (CH4, CO2, O2, H2, H2S).

V sodelovanju z drugimi akreditiranimi laboratoriji lahko zagotovimo tudi meritve:

 • anorganskih spojin (SO3),
 • občasne meritve organskih spojin (aldehidi in ketoni, posamezne organske spojine),
 • občasne meritve težkih kovin (As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Sn, Hg),
 • občasne meritve dioksinov in furanov (PCDD/F) in policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH).

Zadnje novice

Več novic

Spletna stran za boljše delovanje uporablja t.i. piškotke (več o tem). Ali se strinjate z namestitvijo piškotkov v vaš brskalnik?    

Strinjam se